بیلبورد

برندسازی باعث شناخت مهارت خود میشود
  • 12
  • جولای
  • برندسازی باعث شناخت مهارت خود میشود

    برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه ها با برند یا ...

    برای رشد کسب وکار خود باید مهارتتان را معرفی کنید
  • 12
  • جولای
  • برای رشد کسب وکار خود باید مهارتتان را معرفی کنید

    مجموعه ای از افراد می باشد با تخصص های مختلف در سازمان که برای هدف مشابهی تلاش می کنند. کسب و کار برای فراهم کردن نیازهای مشتریان بوجود آمده است. ...

    خدمات طراحی گرافیک
  • 12
  • جولای
  • خدمات طراحی گرافیک

    کاربردهای رایج طراحی گرافیک شامل هویت ( لوگو و نام تجاری )، انتشارات (روزنامه‌ها و کتاب‌ها)،تبلیغات چاپ ، پوسترها ، بیلبوردها ، گرافیک وب‌سایت و عناصر ، علائم و بسته‌بندی ...